Onze taskforces

Taskforce Bewustwording

Mandaat van de taskforce: het bewustzijn van hoofd- en halskanker onder het grote publiek en de media vergroten.

De Awareness Raising Taskforce streeft ernaar het bewustzijn van hoofd- en halskanker onder het grote publiek en de media te vergroten. Dit doet de taskforce door middel van een uitgebreid activiteitenprogramma ter bevordering van een gezonde levensstijl, vroegtijdige consultatie, diagnose en verwijzing naar zorgverleners met als hoogtepunt een jaarlijkse pan-Europese awareness-week in september.

Taskforce Voorlichting Aan Zorgverleners

Mandaat van de taskforce: het bewustzijn van de tekenen en symptomen van hoofd- en halskanker onder huisartsen vergroten en betere patiëntenzorg stimuleren.

De HCP Education Taskforce streeft ernaar voorlichtingsinstrumenten te ontwikkelen gericht op eerstelijnsartsen, beroepsorganisaties en andere verwijzende clinici. Deze instrumenten zullen de vroegtijdige consultatie, diagnose en verwijzing van patiënten met hoofd- en halskanker bevorderen en uiteindelijk leiden tot een universeel begrip van de tekenen en symptomen waar zorgverleners op moeten letten bij het vaststellen van hoofd- en halskanker.

Taskforce Partnerschapsvorming

Mandaat van de taskforce: relaties met leden van het Europees Parlement en nationale parlementsleden uitbreiden en de kennisuitwisseling tussen patiëntengroepen ondersteunen.

De Partnership Building Taskforce streeft naar nauwe samenwerking met parlementsleden in Europa met als doel hoofd- en halskanker hoger op de Europese gezondheidsagenda te krijgen en organisaties ondersteuning te bieden bij de onderlinge kennisuitwisseling en de uitwisseling van kennis met andere relevante Europese belanghebbenden. Dit draagt bij aan het uiteindelijke doel, het bevorderen van vroegtijdige consultatie, diagnose en verwijzing van patiënten met hoofd- en halskanker.

Taskforce Emotionele Ondersteuning

Mandaat van de taskforce: bewustwording van het belang van psychologische ondersteunende instrumenten voor patiënten met hoofd- en halskanker.

De Emotive Support Taskforce streeft ernaar de huidige gegevens/klinische praktijk te evalueren om te komen tot een beter begrip van de emotionele ondersteuning die beschikbaar is voor patiënten met hoofd- en halskanker. De taskforce zal aanbevelingen ontwikkelen voor belangrijke verbeteringen op Europees niveau die nodig zijn om patiënten tijdens het hele traject ondersteuning te kunnen bieden.