Over de Campagne

De Make Sense-campagne is een uniek en bijzonder initiatief van de Europese Vereniging voor Hoofd-halskanker (EHNS: European Head and Neck Society) en wordt geleid door professor Jean Louis Lefebvre en professor C. René Leemans. De EHNS is een multidisciplinair orgaan dat medische experts uit talloze disciplines bij elkaar brengt, zoals oncologen gespecialiseerd in hoofd-halskanker, kaak- en plastisch chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen en pathologen. Verder brengt de vereniging ook andere betrokkenen bijeen, zoals logopedisten, oncologisch verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, basiswetenschappers en patiëntenorganisaties die op de een of andere manier zijn betrokken bij hoofd-halskanker.

Via de Make Sense-campagne wil de EHNS ervoor zorgen dat de symptomen van hoofd-halskanker beter worden herkend, zodat patiënten eerder een arts consulteren, en worden gediagnosticeerd en doorverwezen.

De EHNS heeft in duidelijke bewoordingen de missie van de Make Sense-campagne geformuleerd: 

Het doel van de Make Sense-campagne, die door de EHNS wordt gehouden, is om meer bekendheid te vragen voor hoofd-halskanker en uiteindelijk de behandelingsresultaten voor patiënten met deze ziekte te verbeteren. Dit doen we door:

Voorlichting over ziektepreventie

Herkenning van signalen en symptomen van de ziekte te bevorderen

Vroegtijdige consultatie, diagnose en verwijzing te stimuleren