Työryhmämme

Tietoisuuden lisäämisen työryhmä

Työryhmän tehtävä: lisätä suuren yleisön ja median tietoisuutta pään ja kaulan alueen syövistä.

Tietoisuuden lisäämisen työryhmä pyrkii lisäämään suuren yleisön ja median tietoisuutta pään ja kaulan alueen syövistä. Se tehdään yksityiskohtaisen toimintaohjelman avulla, joka pyrkii kannustamaan terveellisiin elämäntapoihin sekä varhaisempiin diagnosointeihin ja potilaiden varhaisempaan lähettämiseen jatkotutkimuksiin. Tämä työ huipentuu syyskuussa pidettävään vuosittaiseen Euroopan laajuiseen tietoisuusviikkoon.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen työryhmä

Työryhmän tehtävä: lisätä yleislääkäreiden tietoisuutta pään ja kaulan alueen syöpien merkeistä ja oireista sekä kannustaa entistä parempaan hoitotyöhön.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen työryhmä pyrkii kehittämään perusterveydenhuollon lääkäreille, asiantuntijaryhmille ja muille hoitaville lääkäreille tarkoitettuja koulutustyökaluja. Nämä työkalut auttavat tekemään varhaisempia diagnosointeja pään ja kaulan alueen syövistä, lähettämään potilaat aiemmin jatkotutkimuksiin ja saavuttamaan yhteisen ymmärryksen siitä, millaisia merkkejä ja oireita terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi etsiä diagnosoidessaan pään ja kaulan alueen syöpiä.

Kumppanuutta edistävä työryhmä

Työryhmän tehtävä: lisätä yleislääkäreiden tietoisuutta pään ja kaulan alueen syöpien merkeistä ja oireista sekä kannustaa entistä parempaan hoitotyöhön.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen työryhmä pyrkii kehittämään perusterveydenhuollon lääkäreille, asiantuntijaryhmille ja muille hoitaville lääkäreille tarkoitettuja koulutustyökaluja. Nämä työkalut auttavat tekemään varhaisempia diagnosointeja pään ja kaulan alueen syövistä, lähettämään potilaat aiemmin jatkotutkimuksiin ja saavuttamaan yhteisen ymmärryksen siitä, millaisia merkkejä ja oireita terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi etsiä diagnosoidessaan pään ja kaulan alueen syöpiä.

Tunnetuen työryhmä

Työryhmän tehtävä: lisätä tietoisuutta psykologisten tukityökalujen merkityksestä potilaille, joilla on pään tai kaulan alueen syöpä.

Tunnetuen työryhmä pyrkii tutustumaan nykyisiin tietoihin / kliinisiin tutkimustapoihin ymmärtääkseen paremmin millaista tunnetukea pään tai kaulan alueen syöpään sairastuneet voivat saada. Ryhmä laatii suosituksia tärkeistä parannuksista, joita on tehtävä Euroopan tasolla hyvän potilaskokemuksen tukemiseksi.