Çalışma Kollarımız

Farkındalık Yaratma Çalışma Kolu

Çalışma kolunun yetkisi: Kamu ve medyada baş ve boyun kanserine yönelik farkındalığı artırmak.

Farkındalık Yaratma çalışma kolu, kamu ve medyada baş ve boyun kanserine yönelik farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu görevi, her yıl Eylül ayında gerçekleşen Avrupa Kapsamında Farkındalık Haftasıyla sonuçlanacak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden detaylı bir faaliyet programı, erken farkına varma, teşhis ve sağlık çalışanlarına sevk yoluyla gerçekleştirir.

Sağlık Çalışanları (SÇ) Eğitimi Çalışma Kolu

Çalışma kolunun yetkisi: Pratisyen hekimlerde (PH) baş ve boyun kanserinin belirti ve semptomları hakkında farkındalık yaratmak ve gelişmiş hasta bakımına teşvik etmek.

SÇ Eğitimi çalışma kolu birinci basamak hekimler, profesyonel gruplar ve sevk eden diğer klinisyenlere ulaşmak için eğitim araçları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu araçlar, baş ve boyun kanseri hastalarının erken sunumuna, teşhisine ve sevkine yardımcı olacak ve nihayetinde sağlık çalışanlarının baş ve boyun kanserini teşhis ederken dikkat etmesi gereken belirti ve semptomlar hakkında genel bir anlayış geliştirecektir.

Ortaklık Kurma Çalışma Kolu

Çalışma kolunun yetkisi: Hasta grupları arasında bilgi alışverişini desteklemenin yanı sıra Avrupa ve ulusal düzeyde parlamento üyeleriyle ilişkileri genişletmek.

Ortaklık Kurma çalışma kolu, Avrupa’nın sağlık gündemindeki baş ve boyun kanserine odağı artırmak ve birbirleri ve diğer ilgili Avrupalı paydaşlar arasında bilgi alışverişini desteklemek için Avrupalı parlamento üyeleriyle beraber yakından çalışmayı amaçlamaktadır. Bu amaç, baş ve boyun kanseri hastalarının erken sunumu, teşhisi ve sevkini teşvik etmeye yönelik nihai hedefi kolaylaştıracak.

Duygusal Destek Çalışma Kolu

Çalışma kolunun yetkisi: Baş ve boyun kanseri hastalarına yönelik psikolojik destek araçlarının önemi hakkında farkındalık yaratmak.

Duygusal Destek çalışma kolu, baş ve boyun kanseri hastalarına sunulan duygusal desteği daha iyi anlayabilmek için mevcut verileri/klinik uygulamayı gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Grup, hasta yolculuğunu desteklemek için Avrupa düzeyinde yapılması gereken önemli gelişmelere yönelik öneriler üretecek.