Overzicht

Hoofd-halskanker omvat tumoren in het hoofd-halsgebied, met uitzondering van de hersenen of de ogen. Meer dan 90% van alle hoofd-halstumoren gaan uit van de oppervlakkige cellen waarmee de slijmvliezen van de mond- en keelholte bekleed zijn. Er zijn meer dan 30 gebieden binnen het hoofd en de hals, waar kanker kan ontwikkelen.

In 2014 zijn er in Europa ongeveer 140.000 nieuwe gevallen van hoofd-halskanker gediagnosticeerd.

Ondanks de ernst en de toenemende prevalentie ervan is er weinig bekend over hoofd-halskanker, en de behandelresultaten laten nog altijd veel te wensen over.

● 60% van de mensen die een diagnose krijgen, zitten al in een vergevorderd stadium van de ziekte

● 60% van de mensen die bij de diagnose al in een vergevorderd stadium zitten, zal binnen vijf jaar overlijden

● Bij de patiënten die in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd is er echter sprake van een overlevingskans van 80-90%

De Risicofactoren

  • Roken: Rokers hebben een hoger risico op hoofd-halskanker dan niet-rokers
  • Alcohol: Mannen die meer dan drie glazen en vrouwen die meer dan twee glazen alcohol per dag drinken hebben een significant hoger risico op hoofd-halskanker
  • HPV: De incidentie van mond- en keelholtekanker neemt toe ten gevolge van sommige types van het HPV virus

PREVALENTIE

Mannen hebben een twee tot drie maal grotere kans op het krijgen van hoofd-halskanker dan vrouwen. De laatste jaren neemt het aantal vrouwen met hoofd-halskanker sterk toe. Hoofd-halskanker komt het meest voor na het veertigste levensjaar, maar steeds vaker wordt gezien dat deze ziekte ook jongere mensen treft.

LEVEN MET KANKER

Een kankerdiagnose kan het leven van mensen op diverse manieren beïnvloeden. Het is belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen, dat ze snel beslissingen kunnen nemen en effectief met de ziekte leren om te gaan. Er zijn veel organisaties en ondersteuningsgroepen op dit gebied actief. Uw oncologisch verpleegkundige en oncoloog kunnen u hiermee in contact brengen.