Genel Bilgi

Baş ve boyun kanserleri; gözler, beyin veya yemek borusu hariç olmak üzere baş veya boyun bölgesinde gelişen kanser türlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Baş ve boyun kanserleri, skuamöz (düz, yassı) hücre kaynaklıdır ve baş ve boyunda bulunan ağız, burun ve boğaz gibi nemli mukoza ile kaplı yüzeylerden başlar. Kanser gelişebilir baş ve boyun içinde 30'dan fazla alan vardır.

Baş ve boyun kanserleri Avrupa’da en sık rastlanan yedinci kanser türüdür. Akciğer kanserinden iki kat düşük ancak rahim ağzı kanserinden iki kat yüksek bir sıklığa sahiptir. Avrupa’da, 2014 yılında yaklaşık 140.000 yeni hasta tanı almıştır.

Şiddetine ve toplumda artan prevalansına rağmen, baş ve boyun kanseriyle ilgili farkındalık düşük ve hasta sonuçları oldukça kötüdür. 

  • Hastaların %60’ı tanı sırasında lokal olarak ilerlemiş hastalıkla başvurur
  • İleri evrede tanı alan hastaların %60’ının tedavi şansı düşük olmaktadır
  • Bununla birlikte, hastalığın erken evrelerinde tanı alan hastalarda tedavi oranı %80-90’a kadar çıkar

RISK FAKTÖRLERI

  • Sigara: Sigara içenlerde baş boyun kanserleri içmeyenler göre daha fazla görülür.
  • Alkol: Günde 3 ölçüden fazla içen erkekler ve günde iki ölçüden fazla içen kadınların baş boyun kanserlerine yakalanma riski yüksektir.
  • HPV: Bazı HPV türleri ağız ve boğaz kanserleri görülme oranını arttırmaktadır.

Siklik

Erkeklerde iki kat daha fazla görülmekle birlikte baş boyun kanserleri sıklığı kadınlarda da giderek artmaktadır. Baş boyun kanseri 40 yaş üstündekilerde daha sık görülür, ancak son zamanlarda daha genç yaşlarda da sıklık artmaktadır.

Kanserle Yaşamak 

Kanser tanısı insanları birçok şekilde etkileyebilir. Tanı alan kişilerin doğru bilgileri edinmesi, hızlı karar verebilmesi ve etkin şekilde hastalıkla başa çıkabilmesi çok önemlidir. Birçok örgüt ve destek grubu bulunmaktadır; uzman hemşireniz ve doktorunuz bu örgüt ve gruplara ulaşmanıza yardımcı olabilir.