baş ve boyun kanseri

Baş ve boyun kanserleri; gözler, beyin veya yemek borusu hariç olmak üzere baş veya boyun bölgesinde gelişen kanser türlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Baş ve boyun kanserleri, skuamöz (düz, yassı) hücre kaynaklıdır ve baş ve boyunda bulunan ağız, burun ve boğaz gibi nemli mukoza ile kaplı yüzeylerden başlar. Kanser gelişebilir baş ve boyun içinde 30'dan fazla alan vardır.

Baş ve boyun kanserleri Avrupa’da en sık rastlanan yedinci kanser türüdür. Akciğer kanserinden iki kat düşük ancak rahim ağzı kanserinden iki kat yüksek bir sıklığa sahiptir. Avrupa’da 2012 yılında 150.000’den fazla yeni vaka tespit edilmiştir. Bu sayı, Londra’da bulunan Olimpiyat Stadyumu’nun alabileceği kişi sayısının yaklaşık iki katına eşittir.

Toplum genelindeki görülme sıklığının artmasına ve hastalığın şiddetine rağmen, baş ve boyun kanserleri hakkındaki farkındalık düşüktür ve hastaların tedavi sonuçları oldukça başarısızdır. Baş ve boyun kanserlerine yakalanan kişilerin %60’ında tanı konma tarihinde hastalık bölgesel olarak ilerlemiştir. İleri aşamada tanı koyulan hastaların %60’ı ise 5 yıl içinde bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Bununla birlikte hastalığın erken aşamalarında tanı konan hastalarda hayatta kalma oranı %80 ila %90’dır.

RISK FAKTÖRLERI

  • Sigara: Sigara içenlerde baş boyun kanserleri içmeyenler göre daha fazla görülür.
  • Alkol: Günde 3 ölçüden fazla içen erkekler ve günde iki ölçüden fazla içen kadınların baş boyun kanserlerine yakalanma riski yüksektir.
  • HPV: Bazı HPV türleri ağız ve boğaz kanserleri görülme oranını arttırmaktadır.

Siklik

Erkeklerde iki kat daha fazla görülmekle birlikte baş boyun kanserleri sıklığı kadınlarda da giderek artmaktadır. Baş boyun kanseri 40 yaş üstündekilerde daha sık görülür, ancak son zamanlarda daha genç yaşlarda da sıklık artmaktadır.

Bulgu ve Belirtiler

“Biri üç hafta” tanımı, Avrupa’nın önde gelen baş boyun kanserleri uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu tanım sağlık çalışanlarının; yukarıda belirtilen şikayetlerden herhangi birinin üç haftadan uzun süre olduğunu belirledikleri hastalarını bir baş ve boyun uzmanına sevk etmeleri gerektiğini işaret eder.

Cancer 1For3