Nasi Ludzie

René Leemans
Przewodniczący Komitetu Sterującego

Jean Louis Lefebvre
Założyciel Kampanii

Lisa Licitra
Działacz EHNS

Wojciech Golusiński
Przewodniczący EHNS

Ana Castro
Działacz EHNS

Irma Verdonck-de Leeuw
Działacz EHNS

Sefik Hosal
Sekretarz Generalny EHNS

Christian Simon
Działacz EHNS

Andreas Dietz
Steering Committee Member