Nasi Ludzie

René Leemans
Przewodniczący EHNS

Jean Louis Lefebvre
Założyciel Kampanii

Sat Parmar
Działacz EHNS

Lisa Licitra
Działacz EHNS

Wojciech Golusiński
Sekretarz Generalny EHNS

Michel Reich
Działacz EHNS

Ana Castro
Działacz EHNS

Irma Verdonck-de Leeuw
Działacz EHNS

Sefik Hosal
Działacz EHNS