Σχετικά με την Εκστρατεία

Η εκστρατεία Make Sense είναι μια μοναδική και συναρπαστική πρωτοβουλία της European Head and Neck Society, της οποίας ηγούνται ο Καθ. Jean Louis Lefebvre και ο Καθ. C. René Leemans. Η EHNS είναι ένας πολυτομεακός φορέας που φέρνει σε επαφή ειδικούς από πολλές ιατρικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, χειρουργών στόματος και πλαστικών χειρουργών, ακτινοθεραπευτών, ογκολόγων, ειδικών στις απεικονιστικές εξετάσεις και παθολογοανατόμων. Η εταιρεία επίσης φέρνει σε επαφή άλλους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων λογοθεραπευτών, νοσηλευτών με εξειδίκευση στον καρκίνο, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, διατροφολόγων, κοινωνικών λειτουργών, άλλων επιστημόνων και οργανώσεων ασθενών που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου.

Μέσω της εκστρατείας Make Sense, η EHNS αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συμπτώματα του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου και συνεπώς στην πιο έγκαιρη επίσκεψη σε ιατρό, διάγνωση και παραπομπή των ασθενών.

Η EHNS συνέταξε τη δήλωση της αποστολής της εκστρατείας για να επικοινωνήσει με σαφήνεια το σκοπό της εκστρατείας Make Sense:

Στόχος της εκστρατείας Make Sense, που πραγματοποιείται από την EHNS, είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου και, απώτερα, η βελτίωση της έκβασης των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο. Αυτό θα γίνει με την:
Εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη της νόσου
Προώθηση της κατανόησης των σημείων και των συμπτωμάτων της νόσου
Ενθάρρυνση της πιο έγκαιρης επίσκεψης σε ιατρό, διάγνωσης και παραπομπής των ασθενών