• O nas
  • Nasze Grupy Zadaniowe

Nasze Grupy Zadaniowe

Grupa ds. podnoszenia świadomości

Zadanie: zwiększenie świadomości o nowowtworach głowy i szyi wśród społeczeństwa i mediów.

Zadaniem grupy ds. podniesienia świadomości jest pogłębienie wiedzy społeczestwa i mediów o nowotworach głowy i szyi za pomocą szczegółowego programu działań. Ma on na celu zachęcenie do zdrowego stylu życia, wczesnego wykrywania, diagnozowania i kierowania pagjentów do specjalistów. Podsumowanie odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi we wrześniu.

Grupa ds. edukacji personelu medycznego

Zadanie: zwiększenie świadomości lekarzy rodzinnych na temat oznak i symptomów raka głowy i szyi oraz zachęcanie do lepszej opieki nad pacjentem.

Zadaniem tej grupy jest stworzenie narzędzi edukacyjnych dla personelu medycznego, lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz specjalistów. Narzędzia te pomogą we wczesnyn wykrywaniu, diagnozowaniu i właściwemu prowadzeniu pacjentów z rakiem głowy i szyi, dzięki upowszechnieni u wiedzy personelu medycznego na temat symptomów I łatwiejszego  diagnozowania nowotworów głowy i szyi.

Grupa ds. platformy współpracy

Zadanie: rozwijanie współdziałania członków Parlamentu  Europejskiego i krajowego,  a także wspieranie wymiany wiedzy między grupami pacjentów.

Grupa robocza dąży do ścisłej współpracy z członkami Parlamentu Europejskiego, w celu zwrócenia uwagi na temat nowotworów głowy i szyi w unijnej agendzie oraz na szczeblu krajowym  wśród decydentów zajmującym się zdrowiem. Doprowadzi to do wczesnego wykrywania, diagnozowania i odpowiedniego prowadzenia pacjentów z nowotworem głowy i szyi.

Wsparcie psychologiczne

Zadanie: lepsze zrozumienie znaczenia psychologicznych narzędzi wsparcia dla chorych na raka głowy i szyi.

Grupa robocza wsparcia psychologicznego ma na celu weryfikację aktualnych wyników praktyki klinicznej, aby lepiej zrozumieć dostępne  wsparcie dla pacjentów z nowotworem głowy i szyi. Grupa opracuje rekomendacje dla istotnych usprawnień, które muszą być wdrożone na poziomie europejskim w celu wspierania  pacjenta podczas terapii.