Καρκινοσ της κεφαλησ & του τραχηλου

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ο κανόνας «1 για 3» (1 for 3) αναπτύχθηκε από πρωτοπόρους ειδικούς στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου σε όλη την Ευρώπη. Δηλώνει ότι οι ιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα πρέπει να παραπέμπουν έναν ασθενή σε κάποιον ειδικό στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου εάν υπάρχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Cancer 1For3 El