Οι Άνθρωποί μας

René Leemans
Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής

Jean Louis Lefebvre
Ιδρυτής της Εκστρατείας

Lisa Licitra

Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Wojciech Golusiński
Πρόεδρος European Head and Neck Society

Ana Castro
Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Irma Verdonck-de Leeuw
Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Sefik Hosal
Γενικός Γραμματέας European Head and Neck Society

Christian Simon
Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Andreas Dietz
Steering Committee Member