Fourth European Head & Neck Cancer Awareness Week

19–23 September 2016

Advocating for care that makessense

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie realizacją badań profilaktycznych w ramach III Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Cieszymy się, że nasza akcja przyczynia się do zwiększenia świadomości nt. wagi wczesnego rozpoznania choroby w polskim społeczeństwie. Ponieważ, ze względu na wspomniane duże zainteresowanie realizacją badań profilaktycznych, otrzymaliśmy informację, że w poszczególnych ośrodkach pula wizyt bez skierowania została już wyczerpana, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że wszystkie placówki biorące udział w akcji, wykonują badania pod kątem raka głowy i szyi także na podstawie skierowania przez cały rok kalendarzowy.

Jeżeli zaobserwowaliście Państwo u siebie 1 z poniższych objawów utrzymujący się przez okres 3 tygodni:

  • ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej
  • ból gardła
  • utrzymująca się chrypka
  • ból i/lub trudności w połykaniu
  • guzek w szyi
  • zatkany z jednej strony nos lub krwawienie z nosa

serdecznie zachęcamy do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje do najbliższej poradni laryngologicznej.

Woman in headphones Man in headphones

Saviez-vous que chaque année on diagnostique un cancer des VADS à 350 000 personnes en Europe, et que plus de la moitié d'entre elles ne seront plus en vie après 5 ans? Alors que si le traitement était donné plus précocement les taux de survie seraient de 80 à 90%.

Cette année, nous « Donnons de la voix » à travers toute l’Europe pour les patients atteints de cancers des VADS : #UnitingVoices. Le but est de sensibiliser le maximum de personnes sur les symptômes de la maladie qui doivent alerter et inciter à consulter un médecin.

Découvrez comment en cliquant ici: #UnitingVoices – Rejoignez-nous!

Make Sense Bus

Nous avons besoin de votre soutien pour que le bus « 1 pour 3 » prenne la route!

Avec votre aide, nous pourrons ainsi donner des informations sur le cancer des VADS dans toute l’Europe et offrir un dépistage gratuit aux personnes qui le souhaitent.

Older couple Accédez aux témoignages de malades ayant un cancer des VADS