Tiroid Kanseri

Tiroid bezi hakkında

Bez, insan vücudunda kullanılmak üzere belirli kimyasal maddeleri salgılayan organdır. Tiroid bezi ense kökünde, boynun hemen altında bulunan küçük bir bezdir.

Map Of Thyroid Gland

Tiroid Kanseri 

Tiroid kanseri Avrupa’da her yıl yaklaşık 53.000 yeni olgunun tanı aldığı yaygın olmayan bir kanser türüdür. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha yaygındır.

Risk faktörleri 

  • Benign tiroid hastalığı
  • Radyasyon maruziyeti
  • Aile öyküsü
  • Obezite

Semptomlar

  • Boyunda yavaş yavaş büyüyen ağrısız yumru
  • Birkaç haftadan uzun süren ses kısıklığı
  • Nadir olgularda, tiroiddeki yumru yemek borusuna baskı yaparak yutma güçlüğüne neden olabilir
  • Nadir olgularda, tiroiddeki yumru soluk borusuna baskı yaparak solunum güçlüğüne neden olabilir

Genel olarak, tiroid kanseri dolaşımdaki tiroid hormonu düzeylerinde bozulmaya yol açmaz.

Tedavi

Çoğu hastanede, multidisipliner ekip olarak adlandırılan bir uzmanlar ekibi sizin için en iyi tedaviyi önerecektir.

Tedavinin papiller tiroid ve foliküler tiroid kanserini iyileştirme olasılığı çok yüksektir. Ayrıca medüller tiroid kanseri de tedaviyle iyileşebilirken, anaplastik tiroid kanserinin tedavisi daha zordur.

Tiroid kanseri nadir görüldüğü için bu kanser türüyle ilgili çok fazla klinik çalışma yapılmamıştır. Uygun bir çalışma olması durumunda, uzmanınız bu çalışmaya katılmayı düşünmenizi isteyebilir. Tüm potansiyel yeni tedaviler standart tedavi olarak uygulanmadan önce güvenlik gereği tam olarak araştırılmalıdır. Söz konusu tedaviler genellikle hastalar üzerinde test edilmeden önce laboratuvarlarda geliştirilir ve test edilir. Klinik çalışmaya katılım çoğu zaman hasta için yararlıdır ve yeni tedavilere ilişkin bilgi birikimi ve yeni tedavi geliştirme oranının artmasına yardımcı olur.

 

Farklı tiroid kanseri türleri ve farklı tedavi seçenekleri dahil olmak üzere daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tiroid kanseri bilgi formumuzu inceleyin: BAĞLANTI: https://makesensecampaign.eu/files/resources/factsheets/Thyroid-Cancer.pdf