Πληροφορίες για τον καρκίνο

Ο Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου είναι μια ολέθρια ασθένεια, αλλά η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές.

Ο Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου είναι ένας από τους συνηθέστερους καρκίνους παγκοσμίως και έχει βαθιά επίδραση στους ασθενείς, τις οικογένειές και τους φροντιστές τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτούς τους τύπους καρκίνου, πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο, καθώς και τα σημάδια και τα συμπτώματα.