Οι Άνθρωποί μας

René Leemans
Πρόεδρος European Head and Neck Society

Jean Louis Lefebvre
Ιδρυτής της Εκστρατείας

Sat Parmar

Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Lisa Licitra

Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Wojciech Golusiński
Γενικός Γραμματέας European Head and Neck Society

Michel Reich
Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Cai Grau
Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής

Ana Castro
Μέλος Διευθύνουσας Επιτροπής